Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Dzimumu līdztiesības komitejā ziņo par romu sievietēm

Pēc Sieviešu sadarbības tīkla rosinājuma 2021. gadā Dzimumu līdztiesības komitejas darba kārtībā tika iekļauts jautājums par romu sieviešu stāvokli un par labo praksi. 

20. jūnijā Latvijas pirmās romu sieviešu organizācijas valdes priekšsēdētāja Malda Avramenko un Sieviešu sadarbības tīkla pārstāves ziņoja par romu sieviešu stāvokli un veiktajiem pasākumiem  - pieredzi projektu ieviešanā, romu sieviešu kapacitātes stiprināšanā un pieaugušo mobilitāšu organizēšanā. Būtiskākās atziņas, ka investīcijas romu kopienā nepieciešamas, lai nodrošinātu visu Latvijas iedzīvotāju specifiskās vajadzības, tostarp valdības nesen apstiprinātā “Plāna romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2022.-2023. gadam” ietvaros.

Prezentācija pieejama ŠEIT<<

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri