Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Dzimumu līdztiesības balva 2008

2008.gada 19.jūnijā tika pasniegtas Dzimumu līdztiesības balvas, īpaši vērtējot pašvaldību vadītāju ieguldījumu dzimumu līdztiesības veicināšanā un nodrošināšanā Latvijas reģionos. Balvu ieguva Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Rita Strode par ieguldījumu sociālās jomas attīstībā, Skrundas pilsētas domes priekšsēdētāja un Latvijas Pilsētu savienības valdes priekšsēdētaja Nellija Kleinberga un Limbažu pilsētas domes priekšsēdētājs Juris Žūriņš. Dzimumu līdztiesības balvas pasniegšanā piedalījās Ivars Gaters, Raimonds Bergmanis, Ainārs Baštiks, Kārina Pētersone, Linda Mūrniece un Labklājības ministre Iveta Purne un sieviešu organizāciju pārstāves.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri