Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Dzimumu līdztiesības alianse Eiropā piešķir dotāciju Sieviešu sadarbības tīklam

Atklāta starptautiska konkursa rezultātā viens no pirmajiem Eiropas Dzimumu līdztiesības alianses* (EDLA) piešķīrumiem COVID-19 seku likvidēšanai īpaši sievietēm nonāk Latvijā ar mērķi stiprināt vietējā līmeņa sieviešu organizācijas un Romu kopienas aktīvistes. Dotācija līdz 50 tkst. eiro apmērā piešķirta Sieviešu sadarbības tīklam, kas gandrīz 20 gadus Latvijā nodrošina koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai, kā arī sadarbojas kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī.

Šis bija pirmais EDLA projektu konkurss, kura ietvaros lielas konkurences apstākļos kopumā tika apstiprināti tikai 13 projekti. Pieteikties šim konkursam sieviešu organizācijas Eiropā varēja pērnā gada rudenī. Finansējumu konkursa uzvarētājiem nodrošina  EDLA, kuru īpaši savu mērķu sasniegšanai izveidoja CHANEL fonds sadarbībā ar citiem Briselē strādājošiem fondiem.

“Saņemtā dotācija apliecina, ka Latvijas sieviešu balsis ir sadzirdētas Eiropas līmenī. Tā ir nozīmīga arī tādēļ, ka vietējā līmeņa darbam dažādās, ne tikai romu kopienās, COVID-19 pandēmijas apstākļos nepieciešams finansējums, ko diemžēl nepietiekami prioritizē valsts pārvaldes institūcijas,” uzsver Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla vadītāja. Nav noslēpums, ka šis grants neatrisina visas problēmas. Tāpēc mēs atkal un atkal akcentējam NVO un viņu klientu vajadzības sarunās ar Finanšu, Kultūras un Labklājības ministrijām, gan attiecībā uz Atveseļošanās un noturības mehānismu digitālās plaisas pārvarēšanai, gan attiecībā uz citu Latvijā pieejamo Eiropas fondu līdzekļiem”.

Par piešķirtajiem līdzekļiem plānots izveidot atbalsta punktus - mobilos birojus sadarbībai ar romu kopienām Rīgā un reģionos - Viļakā, Sabilē, Ventspilī, Jelgavā un Daugavpilī. Romu mediatorēm, aktīvajām sievietēm kopienās tiks nodrošinātas digitālās prasmes, datortehnika darbam ar romu kopienas cilvēkiem, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība un izglītība. Projektā tiks izstrādāti mācību materiāli, notiks semināri par sadarbības veidošanu vietējā pašvaldībā, par komunikācijas prasmēm ar klientiem. Sieviešu sadarbības tīkls nodrošinās arī īpašu uzņēmējdarbības kursu, kas palīdzēs aktivizēt saimniecisko darbību un palielināt ienākumus vietējā kopienā. Plānots arī mentora atbalsts romu mediatorēm.

“Bieži vien ar škietami nelielām investīcijām ir iespējams būtiski uzlabot cilvēku dzīvi – piemēram, nodrošinot pieaugušiem analfabētiem skolotāju, kurš palīdzēs iemācīties lasīt, rakstīt, rēķināt, kā arī iegūt dzīvei nepieciešamās digitālās prasmes. Manuprāt, Latvijas institūcijām būtu vairāk jāpievērš uzmanību konkrētu iedzīvotāju grupu vajadzībām,” pieredzē dalās Malda Avramenko, romu mediatore.

Sieviešu sadarbības tīkls jau vairāk kā piecus gadus sadarbojas ar Kultūras ministriju romu kopienas integrācijas jautājumos, organizējot gan nacionālus, gan starptautiskus pasākumus. Tīkla darbu romu kopienas labā ar diviem maziem grantiem līdz šim ir atbalstījis arī Sabiedrības integrācijas fonds.

Pašreiz, pateicoties projektam “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā”, līdzekļus romu sieviešu ikgadējai sanāksmei kopā ar Latvijas sieviešu organizācijām ir atvēlējis Aktīvo Iedzīvotāju fonds. Par ERASMUS+ līdzekļiem , ko piešķīrusi Valsts Izglītības attīstības aģentūra mācību braucienos ārpus Latvijas tuvākajos gados arī piedalīsies romu sievietes.

“Ņemot vērā to, ka mums ir izdevies piesaistīt finansējumu no dažādiem avotiem, Sieviešu sadarbības tīklam tuvākajos gados būs iespēja veikt ne tikai atsevišķus pasākumus pieaugušo izglītībā un sieviešu interešu aizstāvības darbā, bet veidot kompleksu  atbalsta programmu,” skaidro I.Ielīte.

Sieviešu sadarbības tīkla darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

*The Alliance for Gender Equality in Europe

Par Sieviešu sadarbības tīklu

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (saīsināti Sieviešu sadarbības tīkls) ir dibināts 2003. gada ar mērķi nodrošināt koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai, kā arī kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī. Organizācija ir Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija un veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju. Kā biedrība LSOST reģistrēta 2008. gadā. Tajā darbojas 42 organizācijas, kas apvieno 110 organizācijas un vairāk nekā 7 tkst. biedru – fiziskas personas. 2015.gadā LSOST ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, Sieviešu sadarbības tīkla padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri