Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Aptauja organizācijām, kuras strādā ar vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem

Sieviešu sadarbības tīkls veic aptauju organizācijām, kuras strādā ar vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem, lai uzsāktu palīdzības tīkla pilnveidošanu, balstoties uz tiešo pakalpojumu sniedzēju pieredzi.

Anketā iekļauti jautājumi par to ar kādām grūtībām ikdienā saskaras organizācijas un kas būtu nepieciešams pilnvērtīgāka atbalsta nodrošināšanai no vardarbības cietušām sievietēm un bērniem.

Anketa pieejama https://forms.gle/kz2Pjiks8QFighqGA. Lūdzam to aizpildīt līdz 2022. gada 18. novembrim.

Papildus lūdzam sociālos dienestus pārsūtīt anketu struktūrvienībām un citām organizācijām, kas noteiktajos reģionos sniedz atbalstu no vardarbības cietušām sievietēm un bērniem.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet uz agnese.cernaja@sadarbibastikls.lv vai zvaniet 27704074.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri