Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Annas Lindes fonda tīkls

Uzsverot fonda centrālo lomu Savienībā Vidusjūras reģionam, par Annas Lindes fonda tīkla (ALF) ilgtermiņa mērķi noteikts sniegt cilvēkiem iespēju strādāt kopā, lai veicinātu starpkultūru dialogu un izveidotu EuroMed reģionu par telpu, kurā valda sadarbība, mobilitāte un miers.

Veicinot starpkultūru dialogu Annas Lindes fonds atbalsta iniciatīvas starp EuroMed valstīm kultūras, zinātnes un sociālajā jomā, veicina labāku saprašanos starp cilvēkiem, reliģijām un ticībām, cenšas izskaust stereotipus, ksenofobiju un rasismu un aizstāv cilvēktiesības un demokrātiju.

Annas Lindes fondā šobrīd ir iesaistītas 42 valstis. Tās tradicionāli tiek iedalītas divās grupās un fonda mērķis ir veicināt sadarbību šo abu valstu grupu starpā.

EuroMed Eiropas valstis: 27 ES valstis un Albānija, Bosnija un Hercogovina, Horvātija, Monako un Melnkalne.

EuroMed Vidusjūras Dienvidu un Austrumu krasta valstis: Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Sīrija, Mauritānija, Maroka, Tunisija, Palestīniešu pašpārvalde un Turcija.

Annas Lindes fonds apvieno ap 4000 organizācijas no 42 valstīm, kas veido lielāko EuroMed organizāciju tīklu. Tajā darbojas gan nevalstiskās organizācijas, gan universitātes, asociācijas, sabiedriskās iestādes, bezpeļņas organizācijas, pašvaldības un uzņēmumi. Katra dalībvalsts ir izvirzījusi vienu organizāciju/institūciju, kas veido un koordinē šo tīklu savā valstī. Nacionālie Annas Lindes fonda tīkli veido pamatu fonda darbībai visā EuroMed reģionā.

Uzdevumi:

  • Atbalstīt sabiedrisko organizāciju sadarbības tīkla (ALF dalīborganizāciju tīkls) darbību.
  • Darboties kā novērotājam dialoga un līdzāspastāvēšanas procesiem EuroMed reģionā.
  • Ilgstoša dialoga rezultātā satuvināt cilvēkus un organizācijas no abiem Vidusjūras krastiem, lai pārvarētu starp tām pastāvošo plaisu.
Stratēģiskās darbības virzieni:
  • Idejas un Ideoloģijas
  • Izglītība un jaunatne
  • Kultūras ražošana/jaunrade (Cultural production)
  • Mediji
  • Reliģija, garīgums un vērtības
  • Pilsētas un dažādība (Cities and Diversity)
Annas Lindes fonda dalīborganizācijas saziņai izmanto angļu, franču un arābu valodas.

Annas Lindes fonda Latvijas tīklu, pārņemot stafeti no Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras, kopš 2018. gada koordinē Sieviešu sadarbības tīkls, nodrošinot atbalstu tīkla organizācijām divās jomās - starpkultūru dialoga veicināšana un tīkla biedru kapacitātes celšana.
 
 
 
Annas Lindes fonda dalīborganizācijām komunikācijas vadlīnijas un logotipi ar saiti pieejami šeit: https://communication.annalindh.org/
 
Seko Annas Lindes fondam sociālajos tīklos:

Vairāk informācijas par fondu un tā dalīborganizācijām: www.annalindhfoundation.org

Atbilstoši Annas Lindes fonda Latvijas  tīkla organizāciju balsojumam, tīkla vadību pārņēma Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Latvijas tīkla noteikumi tika papildināti un precizēti. Tie būs pieejami Annas Lindes fonda mājas lapā.Apkārtraksts par 2024.gada februāri un martu

10.04.2024
Lasīt vairāk

Apkārtraksts par 2024.gada aprīli un maiju

10.04.2024
Lasīt vairāk

Stratēģijas izstrāde Annas Lindes fonda Latvijas tīklam kopā ar Ineti Ielīti

04.03.2024
Lasīt vairāk

Apkārtraksts par 2023.gada decembri un 2024. gada janvāri

01.02.2024
Lasīt vairāk

Šogad ir 22. jubilejas gads Kanāriju salu starptautiskajam mūzikas festivālam "Universong" - aicinām piedalīties!

03.11.2023
Lasīt vairāk

Apkārtraksts par 2023. gada augustu un septembri

30.09.2023
Lasīt vairāk

Moreno institūts Latvijā izstrādājis jaunu materiālu pieaugušo apmācībai

Ir izstrādāts jauns materiāls pieaugušo apmācībai - ar jaunām metodēm un sociometriju apmācības procesā.
27.09.2023
Lasīt vairāk

Paziņojums Euro-Vidusjūras pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un biedriem

20.09.2023
Lasīt vairāk

"EuroMeSCo Euromed Survey" rezultāti par sociālā taisnīguma un iekļaušanas veicināšanu

05.09.2023
Lasīt vairāk

Apkārtraksts par 2023.gada jūnija un jūlija mēnešiem.

31.07.2023
Lasīt vairāk

ALF vadītāju tīklu sanāksme Zviedrijā Göteborgā.

15.06.2023
Lasīt vairāk

Annas Lindes fonda tīkla koordinatoru sanāksmē tiek prezentētas jaunās atbalsta formas

Šī gada 8. jūnijā Annas Lindes fonda direktors Jozeps Ferrē prezentēja jaunās Annas Lindes fonda tīkla iespējas starpkultūru dialoga veicināšanai.
10.06.2022
Lasīt vairāk

Diskusijā izsaka priekšlikumus kā sekmēt Latvijas un Dienvidvalstu partnerību

03.04.2022
Lasīt vairāk

Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centru uzsāk komercdarbības kursu nevalstiskajām organizācijām

Lai mazinātu COVID-19 epidēmijas ietekmi un stiprinātu Latvijas pilsonisko sabiedrību un iedrošinātu attīstīt uzņēmējdarbību, īstenojot paša radītu biznesa ideju 2021. gada 19. janvārī pulksten 17.00 platformā Zoom ar ievadsemināru tiks uzsākts īpašs...
11.01.2021
Lasīt vairāk

Notiks mācības jaunatnes organizāciju pārstāvjiem

Esi domājis par sadarbību jaunatnes jomā Eiropas-Vidusjūras (EuroMed) reģionā? Ir idejas un labprāt tās īstenotu ar motivētiem partneriem? Vēlies vairāk uzzināt par dažādām finanšu programmām, kas atbalsta sadarbības iniciatīvas EuroMed reģionā? Prie...
25.02.2022
Lasīt vairāk

30.martā notiks diskusija: Latvijas un Dienvidvalstu partnerības potenciāls

Mūsdienu ģeopolitiskie satricinājumi, kā arī Covid-19 pandēmijas plašā izplatība ir devuši smagu triecienu ekonomikai, saasinot jau ilgstoši reģionā pastāvošās strukturālās problēmas un ar migrāciju saistītos jautājumus....
24.03.2022
Lasīt vairāk
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri