Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Annas Lindes fonda tīkla koordinatoru sanāksmē tiek prezentētas jaunās atbalsta formas

Šī gada 8. jūnijā Annas Lindes fonda direktors Jozeps Ferrē prezentēja jaunās Annas Lindes fonda tīkla iespējas starpkultūru dialoga veicināšanai.

Lai nodrošinātu tādu organizāciju līdzdalību, kas līdz šim nav saņēmušas grantus, bet aktīvi darbojušās nacionālajos tīklos, tiks ieviesti jauni grantu veidi – mobilitātes granti pētniekiem, radošo nozaru pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu dalību citu valstu pasākumos un veidotu sadarbības projektus, tiks nodrošināti projektu atbalsta granti, kā arī finansējums sadarbībai ar pašvaldībām un to iesaistei, kā arī Vidusjūras dienas atzīmēšanai dažādās valstīs. Projektu konkursi tiks sludināti gada laikā, visām Annas Lindes fonda tīklu dalīborganizācijām tiks izsūtīta informācija.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri