Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

ALF vadītāju tīklu sanāksme Zviedrijā Göteborgā.

Anna Lindas fonda (ALF) vadītāju tīklu sanāksme Zviedrijā Göteborgā, kurā piedalās arī SST valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte.

Sanāksmē notika no 12.-14.jūnijam, un tajā piedalījās 2 pārstāvji no ALF valdes, 8 padomes biedri un 41 tīklu koordinatori.

Pasākuma programma ietvēra 3 plenārsēdes un 4 darba grupu sanāksmes. Galvenās diskusijas tika veltītas Med Foruma tēmai, kas pandēmijas dēļ tika atcelts 2020. gadā, bet plānots, ka tas notiks arī 2025. gadā. Tika vadītas vairākas paralēlas darba grupas gan no ALF sekretariāta, gan tīklu vadītājiem, lai diskutētu par nākamā Med Foruma dažādajiem aspektiem, tēmām un formātiem.
Tāpat tikšanās deva iespēju izvērtēt jau paveiktos ALF programmu darbus, iemācītos mācību un veidus, kā tās uzlabot. Notika divas paralēlas tīklu laboratorijas sesijas, kurās tīklu vadītāji tika aicināti dalīties savā pieredzē par starpkultūru dialogu un daudzveidību, kā arī par sadarbības vērtībām un veidiem, kā uzturēt veselīgas un ilgstošas attiecības ar sadarbības partneriem.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri