Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Aktīvās rīcības virzieni

Sieviešu sadarbības tīkls, atbilstoši stratēģijai un biedru ieteikumiem, aktīvi strādā sekojošos virzienos:

Sievietes veselības veicināšana

Vardarbības pret sievieti novēršana

Romu sieviešu iesaiste

Atbalsts sievietēm

Citi

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri