Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Edīte Kalniņa, SST līdzpriekšsēdētāja, ir ievēlēta par Eiropas Sieviešu lobija Finanšu pārvaldnieci!

Esam patiesi priecīgas un lepnas paziņot, ka  Edīte Kalniņa, SST līdzpriekšsēdētāja, ir ievēlēta par Eiropas Sieviešu lobija Finanšu pārvaldnieci!

Šī ir pirmā reize, kad kāda no Austrumeiropas valstīm ieņem šo amatu.

Šī ir pirmā reize, kad kāda no Austrumeiropas valstīm ieņem šo amatu. Līdz šim šo posteni aizņēma pārstāves no ES deco dalībvalstīm, bet pēdējo gadu laikā - no Nīderlandes un Dānijas, kas pārstāvēja Eiropas universitāšu sieviešu apvienību un Dānijas Sieviešu padomi.

Edītei Kalniņai ir divu gadu mandāts, un viņai būs atbildība par organizācijas finansēm, līdzekļu piesaisti un dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšanu.

Tas ir milzīgs solis uz priekšu, un mēs lepojamies, ka Baltijas valstu pārstāves pirmo reizi pēdējo 15 gadu laikā ir ievēlētas ESL Izpildkomitejā un ieņem vadošu amatu. 

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri